user 6

รูปที่.1

เราสามารถกำหนดให้มีการ สมัครสมาชิก หรือการ Register ในเว็บไซต์ ได้จาก เมนู Options ในหน้า User Manage

user 7

รูปที่.2

โดยให้เราเลือกในหน้วข้อ Allow User Registration ให้เป็น Yes

 

หมายเหตุ

ค่าเริ่มต้นหลังจากติดตั้ง Joomla Allow User Registration จะเป็น No ซึ่งเราสามารถเปิด หรือปิด ได้จากหัวข้อนี้ ให้ดูจากความจำเป็นว่าเว็บไซต์เราจำเป็นต้องให้มีการสมัครสมาชิกหรือไม่