offline 1

รูปที่.1

คุณสามารถทำการปิดหน้าเว็บไซต์ เพื่อทำการปรับปรุง หรือแก้ไข โดยที่ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเห็นที่หน้าเว็บไซต์ได้ โดยการไปที่ Global Configuration เลือกที่หัวข้อ Site Offline ให้เป็น Yes และเราสามารถกำหนดข้อความและรูปภาพ จากหัวข้อ Custom Massage และ Offline Image

offline 2

รูปที่.2

เมื่อเราไปที่หน้าเว็บไซต์ ระบบก็จะปรับให้เป็นหน้า Offline โดยที่เราสามารถทำการ Login ด้วย Super user เพื่อเข้าดูเว็บไซต์ได้

 

หมายเหตุ

ในหน้าเว็บไซต์ User ที่อยู่ใน Group  Register จะไม่สามารถทำการ Login เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ได้