แบบรายเดือน

เน้นการดูแลอัพเดทข้อมูลและแก้ไขปัญหาในเว็บไซต์

การให้บริการ ดูแลเว็บไซต์แบบ รายเดือนนั้น เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่มีเวลา ในการเพิ่มเติมข้อมูล อัพเดทเว็บไซต์ และ การดูแล Backup เว็บไซต์ ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นการเน้นไปที่ข้อมูลเป็นหลัก 

เพิ่มบทความ

เป็นการเพิ่มข้อมูลต่างๆ ทั้งในส่วนบทความ หรือ Content และรวมถึง Components อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน้า


 ลูกค้าเป็นผู้เตรียมข้อมูล

10 Page ต่อ เดือน

การทำรูปภาพ

เป็นการสร้างรูปภาพที่ใช้ประกอบกับเนื้อหาเบื้องต้น 1 รูปต่อ 1 บทความ โดยนำมาจากข้อมูลของลูกค้าเอง หรือทางเราช่วยหามาประกอบ 


 รูปภาพที่ทางเราจัดหามา จะเป็น รูปภาพแบบ Free เท่านั้น 

10 Images ต่อ เดือน

การอัพเดทเว็บไซต์

เราจะอัพเดทเวอร์ชั่น Joomla และ Extension เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยจะทำตาม เวอร์ชั่นล่าสุด ในขณะนั้น 


  • เราไม่รับอัพเดทเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า Joomla  3.5 * หากต่ำกว่าที่กำหนด จะเป็นการดูแลแบบรายปี เพราะต้องใช้ระยะเวลา และการแก้ไขที่มากขึ้น
  • เราไม่รับอัพเดท Extension ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะต้องใช้ Account ในการ Download version จากเว็บผู้ผลิต

-

ปรับแต่ง SEO เบื้องต้น

จะเป็นการแก้ไขและปรับแต่งในส่วนที่ขาดหายไป ทั้งในส่วน  H Tag , Mata Tag , Keyword , Title page และลิงค์ต่างๆที่ผิดพลาดในเว็บไซต์


ลูกค้าเป็นผู้กำหนดข้อความหรือคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อความถูกต้อง 

YES

การ BACKUP เว็บไซต์

เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลในเว็บไซต์ อาจถูก Hack หรือ สูญหาย เรามีการ Backup เว็บไซต์ ทุกครั้งในการให้บริการ


เราจะดาวน์โหลดไฟล์ Backup มาเก็บไว้ให้ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในโฮสติ้ง

1 ครั้งต่อ เดือน

การแก้ไขปัญหา

เราจะคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเว็บไซต์เบื้องต้น และแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ ที่ต้องทราบ


  • เราไม่รับดูแลเว็บไซต์ ในกรณีที่เว็บเดิม มีปัญหาหนัก เช่น โดน Hack , เว็บล่ม หรือ โดนแบน จาก Google
  • การแก้ไขปัญหา จะไม่รวม การปรับโครงสร้าง หรือ ทำหน้าเว็บไซต์ใหม่ 

YES

ค่าบริการ

ค่าบริการเป็นแบบ ชำระเป็นรายเดือน ราคาปกติ

3,000 บาทต่อ เดือน