แบบรายปี

เน้นการดูแลอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ SEO และอัพเดทข้อมูล แก้ไขปัญหาในเว็บไซต์

การให้บริการ ดูแลเว็บไซต์แบบ รายปีนั้น เหมาะสำหรับ ความต้องการในการดูแลแบบครบวงจร ทั้งด้านการอัพเดทข้อมูล การปรับแต่งเว็บไซต์ การอัพเดทเวอร์ชั่นจากเว็บเดิม และการทำ SEO เบื้องต้นแบบครบขั้นตอน 

เพิ่มบทความ

เป็นการเพิ่มข้อมูลต่างๆ ทั้งในส่วนบทความ หรือ Content และรวมถึง Components อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน้า 


 ลูกค้าเป็นผู้เตรียมข้อมูล

30 Page ต่อ เดือน

การทำรูปภาพ

เป็นการสร้างรูปภาพที่ใช้ประกอบกับเนื้อหาเบื้องต้น 1 รูปต่อ 1 บทความ โดยนำมาจากข้อมูลของลูกค้าเอง หรือทางเราช่วยหามาประกอบ 


 รูปภาพที่ทางเราจัดหามา จะเป็น รูปภาพแบบ Free เท่านั้น 

30 Images ต่อ เดือน

การอัพเดทเว็บไซต์

เราจะอัพเดทเวอร์ชั่น Joomla และ Extension เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยจะทำตาม เวอร์ชั่นล่าสุด ในขณะนั้น และ รวมถึงการปรับเปลี่ยน Extension ต่างๆ เพื่อความเหมาะสม

 • ให้คำปรึกษาและวางแผนในการทำ Digital Marketing
 • วางโครงสร้างการทำ inbound & Outbound Marketing ใน เว็บไซต์
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเว็บไซต์เบื้องต้น
 • ปรับเปลี่ยน Extensions ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเว็บไซต์ (เฉพาะกรณีทำ Template ใหม่)
 • การทำ Google My Business
 • การทำ YouTube Channel (เพิ่มเติม)
 • การทำ Facebook Fanpage (เพิ่มเติม)
 • เราไม่รับอัพเดท Extension ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะต้องใช้ Account ในการ Download version จากเว็บผู้ผลิต

YES

ปรับแต่ง SEO เบื้องต้น

จะเป็นการแก้ไขและปรับแต่งในส่วนที่ขาดหายไป ทั้งในส่วน  H Tag , Mata Tag , Keyword , Title page และลิงค์ต่างๆที่ผิดพลาดในเว็บไซต์

 • เช็คเรื่อง Meta Tag / H Tag
 • เช็คเรื่อง Keyword และการทำ Seed , Niche, Long-Tail Keywords
 • เพิ่มการ Submit Google
 • เพิ่มการส่ง ALL Sitemap XML ใน Google
 • Re index (การทำดัชนีในเว็บไซต์) ใน Google
 • การ Submit Bing
 • การ Submit Yandex
 • การ Submit Baidu

ลูกค้าเป็นผู้กำหนดข้อความหรือคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อความถูกต้อง 

YES

การ BACKUP เว็บไซต์

เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลในเว็บไซต์ อาจถูก Hack หรือ สูญหาย เรามีการ Backup เว็บไซต์ ทุกครั้งในการให้บริการ


เราจะดาวน์โหลดไฟล์ Backup มาเก็บไว้ให้ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในโฮสติ้ง

1 ครั้งต่อ เดือน

การแก้ไขปัญหา

เราจะคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเว็บไซต์เบื้องต้น และแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ ที่ต้องทราบ


 • กรณีว็บมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เราแนะนำให้จัดทำใหม่ โดยใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่

YES

การทำ REPORT

เราจะมี Report รายการ การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงในส่วนต่างๆ รวมถึง รายงานการ Index และการเข้าชมเว็บไซต์ จาก Google 

 • รายงานการอัพเดทเวอร์ชั่น Joomla 
 • รายงานการอัพเดท Extension 
 • รายงาน การทำดัชนี Index ของ Google 
 • รายงานจำนวน Sitemap link ที่ส่ง Google
 • รายงานการแสดงผลหน้าเว็บ และการคลิ๊กเข้าชม ที่ถูกค้นหาผ่าน Google 
 • รายงานปัญหาและการแก้ไขในส่วนต่างๆ

 • กรณีว็บมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เราแนะนำให้จัดทำใหม่ โดยใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่

YES

ค่าบริการ

ค่าบริการเป็นแบบ ชำระเป็นรายปี

24,000 บาท ต่อ ปี