การที่เว็บไซต์เรานั้น มีระบบ User Manager ขึ้นมา ก็เพื่อที่จะไว้กำหนดสิทธิ และหน้าที่ ที่มีสิทธิกระทำในส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ โดยในบทนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ User Manager ก่อนนะครับ ซึ่งเราสามารถมาที่ User Manager ได้จากเมนู User แล้วเลือกที่ User Manager ดังรูปที่.1

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.1

ใน User Manager นี้ จะแสดงรายการของ Users ที่มีทั้งหมดในเว็บไซต์เรานะครับ โดยเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละ User ได้โดยการคลิ๊กที่รายชื่อนั้นๆ (2) เราก็จะเข้ามาที่หน้ารายละเอียดของ Users คนนั้น ดังรูปที่.2

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.2

ในหน้านี้ จะบอก รายละเอียดต่างๆ โดยแยกเป็นTab ดังนี้
Account Details เป็นการบอกรายละเอียดต่างๆ
1. Name ชื่อที่ใช้
2. Login Name ชื่อที่ใช้ในการ Login
3. Password รหัสของ Login Name นี้
4. Confirm Password ในกรณีที่เปลี่ยนรหัสใหม่ต้องใส่ รหัสในช่องนี้ด้วย
5. E-mail อีเมล์ที่ใช้
6. Registration Date วันที่ User สมัครสมาชิกในเว็บไซต์
7. Last Visit Date วันที่เข้าชมเว็บไซต์ล่าสุด
8. Last Reset Date วันที่แก้ไขรหัสผ่านล่าสุด
9. Password Reset Count มีการแก้ไขรหัสไปกี่ครั้ง
10. Receive System Emails กำหนดให้ user คนนี้รับอีเมล์ของระบบเว็บไซต์รึไม่
11. Block this User ปิดการใช้งาน User นี้หรือไม่

Assigned User Groups เป็นการแสดงและกำหนดกลุ่มในการเข้าถึงของ User คนนี้ ดังรูปที่.3

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.3

Basic Settings เป็นการตั้งค่าทั่วไป ดังรูปที่.4

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.4

ดังนั้น เราที่เป็น Administrator สามารถตรวจสอบแต่ละ User ได้จากในส่วนนี้ รวมถึงการสร้าง User ใหม่ ก็สามารถทำได้ ตอนนี้เรากลับไปที่ User Manager ในการใช้งานนี้ ทาง User Manager เองก็มี Options ในการกำหนดค่าต่างๆ ไว้ให้เรา ซึ่งจะอยู่ทางขวามือด้านบน ดังรูปที่.5

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.5

เมื่อเราคลิ๊กที่ Options มาแล้ว เราก็จะเข้ามาที่หน้า Users Configuration ดังรูปที่.6

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.6

ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
Tab Component
1. Allow User Registration เปิดให้สมัครสมาชิกหรือไม่ ถ้าไม่เปิด ก็จะทำให้ในหน้าเว็บไซต์จะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับ
2. New User Registration Group กำหนดกลุ่มเริ่มต้นของการสมัครสมาชิก ในที่นี้ก็คือ Register นะครับ
3. Guest User Group กำหนดกลุ่มให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิก ในที่นี้ก็คือ Guest นะครับ
4. Send Password กำหนดให้มีการส่งรหัสผ่าน ผ่านไปยังอีเมล์ที่สมัครหรือไม่
5. New User Account Activation กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องยืนยันตัวตนก่อน โดยคลิ๊กลิงค์จากอีเมล์ระบบที่ส่งไปให้ตามอีเมล์ที่สมัครนั้นเอง แต่ถ้าไม่ต้องยืนยันตัวตน User ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก็จะสามารถทำการ Login เข้าสู่ระบบได้ทันที
6. Notification Mail to Administrators กำหนดต้องส่งเมล์ทุกครั้งมีมีการยืนยันตัวตนของสมาชิกให้กับ Administrator ด้วยหรือไม่
7. Captcha เป็นการเลือกการเปิดใช้ระบบ Captcha เป็นการป้องกันการป้อนข้อมูลของเว็บไซต์ โดยที่ถ้าเปิดใช้ ก็ต้องไปกำหนดค่าใน Plugin นั้นๆด้วย(เปิดการใช้งานด้วย)
8. Frontend User Parameters กำหนดให้สามารถตั้งค่าส่วนตัวได้หรือไม่
9. Frontend Language กำหนดให้สามารถเลือก ภาษาในหน้าเว็บได้หรือไม่ (ในส่วนของข้อมูลสมาชิก)
10. Change Login Name กำหนดว่าสามารถให้ทำการเปลี่ยน Login name ได้หรือไม่ (ไม่ควรเปิดให้เปลี่ยนได้นะครับ)
11. Minimum Password Length กำหนดจำนวนตัวอักษรในการตั้งค่ารหัสผ่าน
12. Password Minimum Integers กำหนดจำนวนตัวเลขขั้นต่ำในการตั้งค่ารหัสผ่าน
13. Password Minimum Symbols กำหนดจำนวนสัญลักษณ์ขั้นต่ำในการตั้งค่ารหัสผ่าน
14.Password Upper Case Minimum กำหนดจำนวนตัวอักษร ตัวใหญ่ขั้นต่ำ การตั้งค่ารหัสผ่าน

Tab User Notes History ดังรูปที่.7

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.7

1. Enable Versions เป็นการกำหนดเปิดใช้งาน ในส่วนของการอัพเดทเวอร์ชั่นของ User Notes โดยยังคงเก็บค่าเดิมไว้ (อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ)
2. Maximum Versions กำหนดค่า จำนวน Versions ในการเก็บค่าเอาไว้

Tab Mass Mail ดังรูปที่.8

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.8

1. Subject Prefix กำหนดหัวข้อ Subject ของการส่งเมล์ ในระบบ Mass Mail
2. Mailbody Suffix กำหนดข้อความก่อนการแสดง เนื้อหาของอีเมล์

Tab Permissions เป็นการกำหนดสิทธิ ดังรูปที่.9

การใช้งาน User Manager ใน Joomla

รูปที่.9

ในส่วนของ Permissions นี้เราไม่ต้องไปปรับค่าอะไรนะครับ ให้ใช้ตามเดิมไปก่อนได้ครับ เมื่อเราแก้ไขอะไรเสร็จแล้วก็ทำการ Save ได้เลยครับ

เอาละครับ สำหรับการใช้งาน User Manager ก็มีเท่านี้ ในส่วนของเรื่องกลุ่ม หรือการกำหนดสิทธิต่างๆ ไว้จะมาพูดกันในบทต่อๆ ไปนะครับ