ในการติดตั้ง Joomla แล้วนั้น ระบบของเว็บไซต์ Joomla ก็จะมีการเก็บค่า และแสดงค่าต่างๆ ให้เราทราบได้ โดยผ่านทางเมนูที่ชื่อ System Information โดยเราสามารถไปที่เมนูนี้จากเมนู System เลือกที่ System Information ดังรูปที่.1

System Information ใน joomla

รูปที่.1

โดยในหน้านี้นั้น จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดออกเป็น Tab ดังนี้
1. System Information เป็น รายละเอียดข้อมูลระบบ ดังรูปที่.2

System Information ใน joomla

รูปที่.2

2. PHP Settings การตั้งค่า PHP ปัจจุบัน ดังรูปที่.3

System Information ใน joomla

รูปที่.33. Configuration File ดูรายละเอียด ไฟล์คอนฟิคกูเรชั่น (configuration.php)ดังรูปที่.4

System Information ใน joomla

รูปที่.4

4. Directory Permissions เป็นการแจ้งสถานะของโฟรเดอร์หลักๆ ของ Joomla ว่าสามารถเขียนทับได้หรือไม่(2) ถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปแก้ Permission ให้เป็น 777 ตามรายการนี้ ดังรูปที่.5

System Information ใน joomla

รูปที่.5

5. PHP Information เป็นการแสดงข้อมูลต่างๆของ PHP ที่เราใช้ในโฮสติ้ง ดังรูปที่.6

System Information ใน joomla

รูปที่.6