การที่เราจะทำการ Purge Expired Cache ก็เพื่อทำให้ Cache ที่หมดอายุนั้นหมดไปนะครับ ก็จะทำให้ระบบไม่ต้องไปดึงค่า Cache ที่หมดอายุมาใช่อีก โดยเราสามารถทำการ Purge Expired Cache ได้ที่เมนู System แล้วเลือกที่ Purge Expired Cache ดังรูปที่.1

Purge Expired Cache ใน Joomla

รูปที่.1

ในที่นี้เราสามารถที่จะทำการ Purge Expired Cache ได้ทันที่ โดยคลิ๊กที่ปุ่มเมนู Purge expired ดังรูปที่.2

Purge Expired Cache ใน Joomla

รูปที่.2

ถ้าในกรณีที่ Cache มีขนาดใหญ่ ก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แต่ก็ไม่นานมากครับ จริงๆแล้วในส่วนนี้นั้น ผมเองก็จะทำบ้างแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนกับ การทำ Clear Cache นะครับ แต่ก็ทำเพื่อให้เว็บเราทำงานดีขึ้นมาบ้างครับ