ก่อนอื่นเลย ต้องบอกก่อนว่า Extensions คือ ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่จะทำให้เว็บไซต์ joomla ของเรานั้น มีความสามารถในการทำข้อมูลหรือแสดงข้อมูลต่างๆได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Extension ที่เกี่ยวกับ บทความ หรือ extension ที่เกี่ยวกับรูปภาพ , Slide show images, Extension ที่เกี่ยวกับ เว็บบอร์ด หรือแม้กระทั้งลูกเล่นหรือ Effect ต่างๆ บางอย่างก็จะมาจาก Extension ที่เราติดตั้งเข้าไปนั้นเอง

ที่นี้เราต้องมารู้จักก่อนว่า Extension ใน Joomla นั้นมีกี่ประเภท ซึ่งก็ได้แก่

Component joomla

Component เป็น Extension หลัก ที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างหรือนำเสนอข้อมูลในประเภทต่างๆ โดย Component นั้น จะถูกเรียกใช้งานผ่านเมนู Component ของ joomla ดังรูปที่.1

Extension joomla เบื้องต้น

รูปที่.1

ดังนั้น หากมีการติดตั้ง Component เราจะสามารถเรียกใช้งานได้จากเมนูนี้นั้นเอง ส่วนการเรียกใช้งานในหน้าเว็บไซต์ ตัว component จะถูกเรียกใช้งานผ่านจากเมนู Menu item type ที่มีรายการให้เราเลือก ดังรูปที่.2

Extension joomla เบื้องต้น

รูปที่.2

   แต่ในบาง Component ที่เราดาวน์โหลดมา ก็จะมี Module หรือ plugin มาพร้อมกัน ทำให้เราสามารถนำข้อมูลของ Component นั้นๆ มาแสดงผ่านทาง Module ก็ได้เช่นกัน (แต่ก็ยังคงต้องมีเมนูที่สร้างไปยัง component ดังกล่าว รองรับ Module ที่แสดงข้อมูลนั้นด้วย หลังจากที่คลิ๊กลิงค์ใน module นั้นเอง)

Module Joomla

   เป็น Extension ที่มีมากมายหลายประเภท ทำหน้าที่ในการกำหนดและแสดงข้อมูลที่เรากำหนดใน Module นั้นๆ แสดงออกมาที่หน้าเว็บไซต์ โดยผ่านทาง Position ของ Template Joomla และยังคงสามารถ กำหนดการแสดง ว่าจะแสดงหรือไม่แสดงในหน้าใหนของเว็บไซต์ได้ด้วย ซึ่งหลังจากที่เราติดตั้ง Module แล้วนั้น เราจะสามารถเข้าไปค้นหา หรือ จัดการ Module ได้จากเมนู Extension เลือกที่ module ดังรูปที่.3

Extension joomla เบื้องต้น

รูปที่.3

Plugin Joomla

   ถือว่าเป็น extension ที่ไว้แสดง ลูกเล่น หรือคำสั่ง script ต่างๆ ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในทุกหน้าของเว็บไซต์ เพราะ Plugin จะเป็น Extension ที่ถูกำหนดให้ใช้งานตลอด เช่น plugin facebook comment หากกำหนดให้ใช้งาน ก็จะถูกแสดงในบทความทุกบทความ ยกเว้นกรณีที่ Plugin ตัวดังกล่าวจะมี option ให้เลือกได้นั้นเอง หลังจากการติดตั้งแล้ว เราสามารถเข้าไปจัดการ plugin ได้จากเมนู Extension เลือกที่ Plugin ดังรูปที่.4

Extension joomla เบื้องต้น

รูปที่.4

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในส่วนของ Extension นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ Component Module และ Plugin นั้นเอง

ที่นี้เวลาเราต้องหาหา Extensions ต่างๆ มาใช้ ก็ให้เราไปดูในเว็บไซต์

https://extensions.joomla.org/

ดังรูปที่.5

Extension joomla เบื้องต้น

รูปที่.5

ซึ่งในเว็บนี้จะมีหมวดหมู่ของประเภท Extensions ต่างๆ แยกไว้มากมาย โดยที่จะมีแบบฟรีและแบบเสียเงินให้เราเลือกใช้นะครับ