หลังจากที่เราเข้ามาสู่ในส่วนของ Administrator แล้วนั้น หน้าแรกที่เราจะพบก่อนเลย ก็คือ Control Panel หรือ คอนโทลพาเนล นั้นเอง ดังรูปที่.1

Control Panel ใน joomla รูปที่.1

ในหน้านี้ จะเป็นการบอกรายละเอียดคร่าวๆ โดยจะมีเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงในส่วนต่างๆ ดังรูปที่ 2


Control Panel ใน joomla รูปที่.2

CONTENT

1. Add New Article คือ เพิ่มเนื้อหาใหม่ หรือเขียนบทความใหม่นั้นเอง

2. Article Manager คือ การจัดการเนื้อหาโดยไปยังหน้า รายการบทความทั้งหมดที่มีในเว็บนะครับ

3. Category Manager คือ การจัดการหมวดหมู่โดยไปยังหน้ารายการหมวดหมู่ทั้งหมดที่มีในเว็บ

Structure
4. Menu Manager คือ การจัดการเมนู โดยการไปยังหน้ารายการเมนูที่มีในเว็บนะครับ โดยตรงส่วนนี้จะเป็นการสร้างเมนูขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นตัวหลัก ในการสร้างเมนูลิงค์ย่อยต่างๆ อีกที (จะคนละส่วนกันนะครับ ตรงส่วนนี้ ก็คือ การสร้าง Main menu หรือ Top Menu เป็นต้น ส่วนลิงค์ย่อย จะเป็นเมนูที่อยู่ภายใต้ เมนูหลักๆ อีกที เช่น home , about-us , contact-us เป็นต้นครับ
5. Module Manager คือ การจัดการโมดูล โดยจะส่งไปยังหน้ารายการโมดูลที่เรามีนะครับ ซึ่งเป็นส่วนเสริมประเภทหนึ่ง จากทั้งหมด 3 ประเภทคือ Component Module และ Plugin

Users
6. User Manager คือ การจัดการสมาชิก โดยจะถูกส่งไปยังหน้ารายการสมาชิกทั้งหมด เพื่อทำการปรับแต่งหรือสร้าง สมาชิกใหม่จากในส่วน administrator ก็ได้ครับ

Configuration
7. Global Configuration คือ ตั้งค่าระบบหลัก เบื้องต้น เช่น กำหนดข้อความ Title กำหนดใช้ Editor เป็นต้น
8. Template Manager คือ การจัดการเทมเพลต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดเทมเพลตหลักที่จะใช้ ( Default ) หรือการแก้ไขรูปแบบเทมเพลต ก็สามารถจัดการได้เบื้องต้นจากที่นี่นะครับ
9. Language Manager คือ การจัดการในส่วนของภาษาที่จะใช้ ซึ่งเบื้องต้นนี้จะมีเพียงภาษา English เท่านั้น เราสามารถไปเพิ่มภาษาไทยได้จากเมนูนี้นะครับ

Extensions
10. Install Extensions คือ การติดตั้งส่วนเสริม เป็นการส่งไปยังหน้าที่เราไว้ Install หรือติดตั้ง Extensions หรือ ส่วนเสริมต่างๆ

Maintenance
11. Joomla! is up-to-date.
12. All extensions are up-to-date.
สองบรรทัดนี้ จะเป็นการแจ้งเตื่อนเรื่องของการอัพเดทตัว Joomla รวมถึง หากมี Extension ไหนที่เราใช้อยู่ มีการอัพเดทเวอร์ชั่นขึ้นมา ก็จะถูกนำมาแจ้งเตือนในส่วนนี้นะครับ
ต่อมาในส่วนด้านขวานั้น จะเป็นการบอกข้อความแจ้งเบื้องต้นของระบบ joomla(1) รวมถึง สมาชิกที่ทำการ Login อยู่ในหน้าเว็บไซต์และในส่วน administrator ด้วย (2) ดังรูปที่.3

Control Panel ใน joomla

รูปที่.3

รวมถึงแจ้งความนิยมของบทความที่ได้รับ(3) และรายการบทความใหม่ที่พึ่งเพิ่มเข้าไป (4)


ดังนั้นในหน้า Control Panel ใน Joomla administrator นี้ จึงเป็นการเริ่มต้นในการเลือกจัดการในส่วนที่สำคัญๆต่างๆ ได้เลย นะครับ