หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งในส่วน Extensions ที่เป็น Module กันแล้ว เวาลที่เราจะทำการจัดการ Module Joomla นั้น เราต้องไปที่เมนู Extensions เลือกที่ Module ดังรูปที่.1

พื้นฐานการใช้งาน Module ใน Joomla

รูปที่.1

ในหน้า Modules (Site) หมายถึง Module ที่ใช้งานในส่วนหน้าเว็บไซต์นะครับ โดยทั่วไปแล้วหลังจากการที่เราติดตั้ง Module ใหม่ โดยส่วนมาก Module เหล่านั้นจะถูกปิดการใช้งานก่อนนะครับ ให้เราดูได้จาก Status ด้านหน้า Module จะเป็นเครื่องหมายกากะบาทสีแดงนะครับ ซึ่งเราต้องเข้าไปจัดการและทำการเปิดใช้งานก่อนเป็นหลักครับ

 

โดยในหน้า Modules (Site) จะมีเมนูให้เราสามารถจัดการในส่วน Module ดังรูปที่.2

พื้นฐานการใช้งาน Module ใน Joomla

รูปที่.2

New เป็นการสร้าง Module ใหม่ ซึ่งโดยปกติเราจะเป็นมี Module อยู่ในรายการแล้วก็ตาม แต่เรายังสามารถทำการสร้างใหม่ได้จากปุ่มนี้ ดังรูปที่.3

พื้นฐานการใช้งาน Module ใน Joomla

รูปที่.3

Edit เป็นการเลือกเข้าไปจัดการกับ Module ที่เราเลือกไว้นะครับ

Duplicate เป็นการ Copy Module ที่เราเลือกนะครับ (ซึ่งเราจะได้การตั้งค่าต่างๆที่เหมือนกัน และทุกครั้งที่ Duplicate โมดูลตัวใหม่จะถูกปิดการใช้งานไปก่อนเสมอเช่นกัน) เราสามารถเลือก Duplicate ได้จากรายการ Status ของ Module เช่นกัน

Publish และ Unpublish เป็นการกำหนด เปิดหรือ ปิด ใช้งาน Module นะครับ

Check-in เป็นการเครีย Module ที่ถูกแก้ไขค้างไว้แล้วไม่มีการ Save จะเกิดเป็นรูปกุญแจหน้ารายการ ดังรูปที่.4

พื้นฐานการใช้งาน Module ใน Joomla

รูปที่.4

ให้เราติ๊กถูกหน้ารายการ แล้วคลิ๊กที่เมนู Check-in ครับ รูปกุญแจก็จะหายไปครับ

Batch ทำหน้าที่ในการ Copy หรือ Move Extension โดยที่เราสามารถเลือกในส่วนภาษา และการเข้าถึงได้ โดยที่เราต้องทำการเลือก Module ก่อนการใช้งานในส่วนนี้ ดังรูปที่.5

พื้นฐานการใช้งาน Module ใน Joomla

รูปที่.5

Trash เป็นการลบ Module ออกจากรายการ ซึ่งเราสามารถเลือกการลบ Module ได้จากรายการ Status ของ Module เช่นกัน ดังรูปที่.6

พื้นฐานการใช้งาน Module ใน Joomla

รูปที่.6

ต่อมาในส่วน เมนู Tools ที่เป็นตัวช่วยในการเข้าถึง Module ดังรูปที่.7

พื้นฐานการใช้งาน Module ใน Joomla

รูปที่.7

  ถือว่าเป็นตัวหลักในการใช้งานเลยก็ว่าได้ เพราะโดยส่วนมากที่ผมใช้ จะเป็นการใช้ในส่วนของ Select Position และ Select Type มาโดยตลอด เพื่อไปยัง positions ที่เราใช้งาน และ เลือกประเภทโมดูลนั้นเอง

 

จริงๆ เรายังสามารถเลือกดูรายการ Module แบบ Site หรือ แบบ Administrator ได้ด้วยนะครับ แต่ผมไม่ค่อยอยากให่ไปในส่วน Administrator เพราะเริ่มต้นเรายังไม่มีความจำเป็นที่จะไปแก้ไขในส่วนนั้นครับ