ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนไปที่เมนู Content เลือกที่ Categories และเลือกที่เมนู Add New Category หรือที่ New ดังรูปที่.1

การสร้าง Category สำหรับ Article

รูปที่.1

จากนั้นเราก็จะเข้ามาในส่วนของ Articles: New Category ก็ให้เราใส่ชื่อของ Category ที่ช่อง Title นะครับ และ กำหนด Alias ด้วยก็ได้นะครับ ดังรูปที่.2

การสร้าง Category สำหรับ Article

รูปที่.2

   รวมถึงเราจะกำหนด Description ด้วยก็ได้ และ ถ้าในกรณีเราต้องการให้หมวดหมู่นี้ อยู่ภายใต้หมวดหมู่หลักอีกที่ เราก็สามารถเลือกได้จากหัวข้อ Parent นั้นเอง (ในกรณีนี้ยังไม่มีหมวดหมู่หลัก ก็ยังคงเป็น No Parent) จากนั้นทำการ Save & close นะครับ เราก็จะได้ดังรูปที่.3

การสร้าง Category สำหรับ Article

รูปที่.3

แต่ถ้าเรามีการสร้าง Category แบบมีหมวดหมู่ย่อย ผ่านทางการเลือกทีหัวข้อ Parent เราก็จะได้ดังรูปที่.4

การสร้าง Category สำหรับ Article

รูปที่.4

ต่อมา เราสามารถกำหนดหารแสดงผลของในส่วน Category ได้จากปุ่ม Options ด้านขวาบน ดังรูปที่.5

การสร้าง Category สำหรับ Article

รูปที่.5

   จากนั้นไปที่แท็บ Category ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ ให้เราปรับ การนำเสนอในหน้าเว็บไซต์ (ในส่วนนี้เป็นการกำหนดในภาพรวมของทุกหมวดหมู หรือ ทุก Category แต่เรายังสามารถปรับการแสดงผลเฉพาะหมวดหมู่ จากเมนูที่เราสร้างขึ้นได้อีกทีนะครับ) ดังรูปที่.6

การสร้าง Category สำหรับ Article

รูปที่.6

เท่านี้เราก็สามารถสร้าง Category ไว้ใช้งานร่วมกับ Article หรือ บทความได้แล้วนะครับ