ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนไปที่เมนู Content เลือกที่ Article จากนั้นเลือกที่ Add new Article หรือเลือกที่ New ดังรูปที่.1

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.1

จากนั้นเราก็จะเข้ามาที่หน้า Articles: New เริ่มต้นให้เราใส่ในส่วนชื่อ Title และ Alias รวมถึงเลือก Category ก่อนนะครับ ดังรูปที่.2

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.2

ต่อมาในส่วนเนื้อหาข่าวนั้นให้เราเพิ่มลงไปในในส่วนที่เป็น Editor โดยให้เราใส่เริ่มจากรูปภาพก่อน 1 รูป และตามด้วยเนื้อหา ดังรูปที่.3

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.3

   สำคัญว่า รูปที่ใช้ในรูปแรกนั้น ไม่ให้ปรับขนาดหรือทำการย่อ ขยาย ใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ พยายามทำรูปหรือหารูปที่มีขนาดพอดีกับพื้นที่ที่เราจะแสดงบทความในหน้าเว็บไซต์ (เพราะจะมี Extension บางตัวที่สามารถกำหนดให้รูปแรกในบทความเป็นลิงค์เข้าสู่อ่านบทความได้ แต่มีข้อกำหนดคือ รูปจะต้องไม่มีการย่อ หรือ ขยายขนาดนั้นเอง ไว้มีโอกาศจะมาแนะนำต่อไปครับ ดูตัวอย่างจากหน้าเมนูต่างๆของ JoomlaHitz ก็ได้ครับ ทุกบทความจะสามารถคลิ๊กลิงค์ที่รูปของบทความได้เลย)

   ต่อมา หลังจากที่เราวางข้อความเสร็จแล้ว เราจะต้องมากำหนด Intro text กันก่อน ซึ่งก็คือ ข้อความที่จะแสดงแค่ในส่วนหน้าของเมนูที่เป็นแบบ Category Blog (ดูตัวอย่างจากหน้าเมนูต่างๆของ JoomlaHitz ก็ได้ครับ) โดยให้เรากำหนดระยะข้อความสุดท้าย แล้วคลิ๊กให้เคอเซอร์อยู่ในตำแหน่งนั้น แล้วคลิ๊กปุ่มเมนูใน Editor ที่ชื่อ readmore คลิ๊กเพื่อสร้างเส้นคั้นขึ้นมา ดังรูปที่.4

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.4

   หลังจากนั้น ข้อมูลที่อยู่หลังเส้นประสีแดงนี้ ก็คือ ข้อมูลเต็ม ที่จะแสดงต่อเมื่อคลิ๊กอ่าน Readmore แล้วนั้นเอง ส่วนรูปที่ใช้หลังจากนี้ จะมีการปรับ ย่อ ขยายได้ตามความต้องการครับ จากนั้นก็ทำการ Save นะครับ ที่นี้เราลองไปดูในหน้าเว็บไซต์กันนะครับ ในกรณีที่เราสร้างเมนูแล้วนะครับ เราก็จะได้ดังรูปที่.5

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.5

จะเห็นว่า เราจะได้บทความที่มีรูปภาพ และเนื้อข่าว ตามที่เรากำหนดก่อนเส้นประสีแดง และเมื่อเราคลิ๊กที่ปุ่ม Readmore เราก็จะเข้าสู่เนื้อหาทั้งหมดของบทความดังกล่าวนั้นเอง ดังรูปที่.6

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.6

เราสามารถกำหนดหารแสดงผลของในส่วน Category ได้จากปุ่ม Options ด้านขวาบน ดังรูปที่.7

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.7

ในแท็บ Article นั้นจะมีรายละเอียดต่างๆ ให้เราปรับ การนำเสนอในหน้าเว็บไซต์ (ในส่วนนี้เป็นการกำหนดในภาพรวมของทุกหมวดหมู หรือ ทุก Article แต่เรายังสามารถปรับการแสดงผลเฉพาะบทความตามหมวดหมู่ จากเมนูที่เราสร้างขึ้นได้อีกทีนะครับ) ดังรูปที่.8

การสร้าง Article ใน Joomla

รูปที่.8

ที่นี้เราก็ได้บทความใหม่มาแล้วนะครับ