เริ่มต้นเลย ให้เราไปที่เมนู Extension เลือกที่ Manage และเลือกที่ Install ดังรูปที่.1

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.1

เพื่อนๆจะเห็นว่า จะมีแท็บ ประเภทของการติดตั้ง Extension อยู่ 3 อันนั้นก็คือ

1.Upload Package File เป็นการใช้ไฟล์ Extension ที่เราไปดาวน์โหลดมา นำมาติดตั้ง

2.Install from Folder เป็นการติดตั้ง Extension ผ่านทางโฟรเดอร์ temp ของ joomla

3.Install from URL เป็นการติดตั้งผ่านทาง URL ของไฟล์ Extension

   ซึ่งโดยปกติ เราจะนิยมติดตั้ง ผ่านทาง Upload Package File สะเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่ก็ยังมีอีกวิธีในการติดตั้ง Extension นั้นก็คือ การติดตั้งผ่าน Install from Web (JED) ซึ่งถ้าเราต้องการใช้ก็ให้คลิ๊กที่ด้านบนตรงกรอบสีฟ้า ตรง Add "Install from Web" tab เราก็จะได้ดังรูปที่.2

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.2

ผมแนะนำให้ใช้วิธี Upload Package File ก่อนนะครับ โดยให้เราไปที่เว็บไซต์

https://extensions.joomla.org/

จากนั้นก็ค้นหา Extension ที่ต้องการ สมมุติว่าเจอแล้ว ในที่นี้คือ BT Content Slider ดังรูปที่.3

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.3

   ก็ให้เราคลิ๊กที่ Download ซึ่งเว็บไซต์ก็จะส่งเราไปยังหน้าดาวน์โหลด โดยที่เราต้องทำตามขั้นตอนของทางผู้ผลิตเช่น อาจจะต้องสมัครสมาชิกก่อน เป็นต้น จากนั้นก็ดาวน์โหลด ไฟล์ extension มา โดยให้เลือกตรงกับเวอร์ชั่นจูมล่า 2.5 ถึง 3.x ขึ้นไปนะครับ ดังรูปที่.4

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.4

จากนั้นก็ทำการ Save ไฟล์นะครับ

   ต่อมา ให้เรากลับมาที่ install ใน joomla เลือกที่แท็บ Upload Package File ดังรูปที่.5

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.5

   ให้เราเลือกไฟล์ติดตั้ง และทำการคลิ๊กที่ปุ่ม Upload & Install ได้เลยนะครับ หากติดตั้งสำเร็จก็จะพบกับหน้าจอรายละเอียดของ Extension ตัวนั้น (อาจจะมีบาง Extension ที่ไม่ได้มีรายละเอียดหลังจากการติดตั้งให้เห็นนะครับ) ดังรูปที่.6

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.6

   เราทราบอยู่แล้ว ว่า Extension ที่เราดาวนโหลดนั้น เป็นประเภทไหน ในที่นี้ก็คือ Module ก็ให้เราไปที่เมนู Extensions เลือกที่ Module เราก็จะเห็นรายการ Module ที่เราพึงติดตั้งแสดงอยู่ แต่โดยเริ่มต้นนี้ ส่วนมากแล้ว Module ที่พึงติดตั้ง จะถูกปิดการใช้งานไว้ก่อนนะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่ Module ที่เราติดตั้ง โดยคลิ๊กที่ชื่อของ Module ได้เลย ดังรูปที่.7

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.7

ในเบื้องต้น ให้เราเปิดใช้งาน Module และเลือก Positions ที่จะแสดงโมดูลของ Template นะครับ ดังรูปที่.8

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.8

ต่อมาในส่วนแท็บ Module Assignment ซึ่งจะเป็นการกำหนดการแสดง Module ในหน้าไหนของเว็บไซต์ (อ้างอิงตามเมนูที่มีนะครับ) ก็ให้เราไปกำหนดเป็น On all pages ดังรูปที่.9

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.9

ในส่วนแท็บอื่นๆ ก็จะเป็นการตั้งค่าของ Module ซึ่งผมไม่ขออธิบายในบทนี้นะครับ เพื่อนๆก็ลองปรับเล่นกันดู หากเสร็จแล้ว ก็ทำการ Save แล้วไปดูที่น้าเว็บไซต์ เราก็จะได้ดังรูปที่.10

การติดตั้ง Extensions Joomla

รูปที่.10

เท่านี้เราก็ทำการติดตั้ง Extension และเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ