SEO คืออะไร?

   SEO ย่อมาจาก Search Engine optimization คือการปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น ในส่วนของการกำหนดคำ หรือ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งผลให้ Google, Yahoo, Bing เข้ามาเก็บข้อมูล และทำความเข้าใจได้ง่าย เพื่อที่จะนำไปจัดอันดับในการแสดงผลบนผลการค้นหาต่อไป

โครงสร้างเว็บไซต์

เรามีการกำหนดในส่วนโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ทำให้การเก็บค่าต่างๆ ของ Google Bot สามารถทำได้ง่าย และ ยังส่งผลถึงการ index ที่เร็วขึ้น

Keyword

เรามีการกำหนดคำ และ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับ งานของลูกค้า ทั้งในส่วน Content และ ในส่วน Module ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

META TAG

เรามีการกำหนดใช้งาน META TAG จะเป็นการกำหนดในส่วน Title, Description และ Keyword และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

XML File Link

  เราจัดทำ XML File Link สำหรับในการทำแผนผังเว็บไซต์ เพื่อทำการส่งให้กับ Google ในการทำดัชนีของเว็บไซต์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด

H TAG ( H1 , H2 , H3)

มีการกำหนดในส่วน  H Tag และ การกำหนด Description ของ Images ในแต่ละส่วน ให้สอดคล้องกับข้อมูลของเว็บไซต์ เพื่อให้ได้การ index ทั้งในส่วน Link search และ Image search ของ Google.

Optimize

เรามีการ Optimize เว็บไซต์ เพื่อการโหลดเพจที่เร็วขึ้น รวมถึงการจำกัดขนาดของ Html script ต่างๆ ให้เล็กลง ส่งผลให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้น และส่งผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ และการจัดอันดับของ Google ได้ดีขึ้น

MICRO DATA

Microdata คือ การแปลงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ให้เป็นชุดคำสั่ง ที่จะมีผลทำให้ Search Engine ต่างๆ จะเข้าใจได้ง่าย ว่าเราต้องการจะสื่ออะไร ทั้งนี้ก็เพื่อผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดีขึ้น โดยเราได้เพิ่มฟังชั่นนี้ลงไปให้แล้วในเว็บไซต์ ซึ่งทุกข้อมูล หรือ Content จะถูกกำหนดให้รองรับการทำ Microdata ได้ทันทีโดยอัตโนมัติ

รถยกอัสรี่

เว็บไซต์ รถยกอัสรี่.com เป็นเว็บไซต์ที่ทำทางด้าน รถยก ซึ่งทางเราได้ ออกแบบเว็บไซต์และวางข้อมูลต่างๆ ให้ โดยเน้นไปทางด้านการเข้าถึงคำค้นหาจริง เช่น การหารถยก ตามพื้นที่ เป็นต้น จริงทำให้เว็บไซต์ รถยกอัสรี่.com นี้ อยู่ในอันดับการค้นหา หน้าแรก ของ Google ด้วย Keyword หลายคำ

 • รถยกรามคำแหง / หน้าแรก อันดับที่ 1
 • รถยกลาดพร้าว / หน้าแรก อันดับที่ 3
 • รถยกรามอินทรา / หน้าแรก อันดับที่ 2

service-pioneer

เว็บไซต์ service-pioneer.com เป็นเว็บไซต์ที่ทำทางด้าน ศูนย์บริการ Pioneer  มีการแข่งขันกับเจ้าอื่นๆ โดยทางเราได้จัดวาง Keyword โดยเน้นไปในด้าน ศูนย์ซ่อมpioneer และ ศูนย์บริการpioneer เป็นหลัก ทางลูกค้าต้องการ ติดที่ วังบูรพา ด้วย  จริงทำให้เว็บไซต์ service-pioneer.com นี้ อยู่ในอันดับการค้นหา หน้าแรก ของ Google ด้วย Keyword ดังกล่าว

 • ศูนย์ซ่อมpioneer / หน้าแรก อันดับที่ 1
 • ศูนย์บริการpioneer /หน้าแรก อันดับที่ 3
 • ศูนย์ซ่อม pioneer กรุงเทพ / หน้าแรก อันดับที่ 1
 • ศูนย์ซ่อม pioneer วังบูรพา / หน้าแรก อันดับที่ 1

AyaraFurniture

เว็บไซต์ ayarafurniture.com เป็นเว็บไซต์ที่ทำทางด้าน ชุดครัวสำเร็จรูป และรับออกแบบครัว  มีการแข่งขันกับเจ้าอื่นๆ สูงมาก โดยทางเราได้จัดวาง Keyword โดยเน้นไปในด้าน ชุดครัวบิวอิน และ ประเภทสีหน้าบาน เป็นหลัก   จริงทำให้เว็บไซต์ ayarafurniture.com นี้ อยู่ในอันดับการค้นหา หน้าแรก ของ Google ด้วย Keyword ดังกล่าว

 • ครัวบิ้วอิน / หน้าแรก อันดับที่ 4
 • ชุดครัวไฮกลอส / หน้าแรก อันดับที่ 1
 • ชุดครัวอะคริลิค / หน้าแรก อันดับที่ 2
 • ชุดครัวลามิเนต / หน้าแรก อันดับที่ 3